Huutokauppaehdot

Huutokauppaehdot

Klaravik Finland Oy (2773899-6), myöhemmin Klaravik, on yksityinen huutokauppayhtiö, jonka asiakkaat ovat kuntia, yrityksiä, rahoitusyhtiöitä, konkurssi- ja kuolinpesiä. Klaravikin tehtävä on välittää myyjien puolesta (myöhemmin toimeksiantaja) kohteita internetin välityksellä käytävissä huutokaupoissa eniten tarjonneelle (myöhemmin ostaja). 

Klaravikin palvelu on suunnattu ensisijaisesti yritysostajille.

Huutokauppa 

Kaikki kohteet osoitteessa klaravik.fi myydään huutokaupalla. Tarjouksia avoimeen huutokauppaan voidaan jättää ympäri vuorokauden. Huutokaupat sulkeutuvat ilmoitettuna kellonaikana, mutta huutokaupan voimassaoloaikaa jatketaan noin kolmella minuutilla, jos uusi tarjous jätetään kolmen minuutin sisällä ennen sulkeutumisaikaa. 

Klaravik ei vastaa vahingoista, menetyksistä tai välillisistä vahingoista, joita ostajalle tai toimeksiantajalle voi aiheutua teknisten vikojen, viestintäongelmien jne. seurauksena. Klaravik ei myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että tarjous ei rekisteröidy järjestelmään tai että ostaja ei saa yhteyttä järjestelmään. 

Huutokaupan sulkeutumisen jälkeen Klaravik ottaa yhteyttä korkeimman tarjouksen jättäneeseen ostajaan sähköpostitse tai puhelimitse seitsemänkymmenenkahden (72) tunnin kuluessa.  

Myyjä 

Myyjä on toimeksiantaja, joka on antanut Klaravikille toimeksiannon kohteen myymiseksi. Klaravikin toimeksiantajat ovat pääasiallisesti kuntia, yrityksiä, rahoitusyhtiöitä, konkurssi- ja kuolinpesiä. 

Toimeksiantaja on aina kohteen myyjä, ja sillä on vastuu huutokauppakohteesta. Klaravik on ainoastaan välittäjä, eikä se tee kauppaa kohteen omistajana tai myyjänä; vaan vastuu välitettävästä kohteesta on toimeksiantajalla. Klaravik ei myöskään ota vastuuta maastaviejänä ulkomaalaiselle ostajalle.

Ostaja 

Kohteen ostaminen Klaravikiltä edellyttää tarjoajaksi rekisteröitymistä osoitteessa klaravik.fi. Ostaja voi rekisteröityä suomalaisena yrityksenä, suomalaisena yksityishenkilönä tai ulkomaisena yrityksenä. Tarjousten jättäminen edellyttää Klaravikin myyntiehtojen hyväksymistä rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröitymisen tarkastaminen ja hyväksyminen voi kestää muutamia tunteja, tai pidempään. 

Ostajatilin rekisteröiminen yksityishenkilönä edellyttää vähintään kahdeksantoista (18) vuoden ikää. 

Tilin rekisteröiminen totuudenvastaisella tai toisen henkilön nimellä voi johtaa rikosilmoituksen tekemiseen. 

Klaravik käsittelee kaikkia järjestelmäänsä rekisteröityjä henkilötietojasi Tietosuojalain (1050/2018) edellyttämällä tavalla. Kun ostaja rekisteröityy, se antaa Klaravikille luvan käyttää omia tai yrityksesi tietoja, jotta Klaravik voisi täyttää sitoumuksensa ostajaa kohtaan. Klaravikin tietosuojakäytännöstä ilmenee, kuinka henkilötietoja käsitellään. 

Jos Klaravikillä on syytä epäillä, että ostaja väärinkäyttää ostajatiliään, ei täytä huutokauppaehtoja tai ei muuten toimi sovitun mukaisesti, Klaravikillä on oikeus estää ostajalta tarjoustenteko osoitteessa klaravik.fi.

Tarjousten tekeminen

Kaikki tarjoukset ovat sitovia. Tämä koskee myös tarjouksia, jotka eivät vastaa kohteen hintavarausta huutokaupan päättyessä. Jos hintavarausta ei ole saavutettu, tarjous on voimassa kahden (2) arkipäivän ajan huutokaupan sulkeutumisesta lukien. Ostaja sitoutuu olemaan Klaravikin henkilöstön tavoitettavissa tämän ajanjakson aikana. Voittaneeseen huutoon lisätään aina Klaravikin hinnaston mukainen huutokauppamaksu.

Manuaalisten tarjousten lisäksi ostajalla on mahdollisuus tehdä automaattisia korotuksia. Ostajan suurin automaattisesti tekemä tarjous ei näy muille tarjoajille. Jos kaksi tarjoajaa jättää saman tarjouksen, ensimmäisenä jätetty tarjous jää voimaan. Järjestys on selkeästi tarkistettavissa tarjoushistoriassa.

Klaravik ei ole vastuussa, jos tarjous ei rekisteröidy Klaravikin järjestelmään.

Myytävä kohde 

Kaikki kohteet osoitteessa klaravik.fi myydään siinä kunnossa, kun ne ovat. Myyntikohteen tiedot huutokauppasivulla sisältävät tekstiä, kuvia ja joissakin tapauksissa videoita. Ostajan tulee käydä annetut tiedot aina huolellisesti läpi. Huomaa, että kuvat voivat toisinaan olla harhaanjohtavia ja poiketa todellisuudesta esim. värin, muodon ja koon osalta.

Klaravik ei tarkista kohteita. Klaravikin huutokauppavälittäjät tekevät toimeksiantajan avustuksella haastatteluun perustuvan arvion kohteen kunnosta.

Jos kohteen kuntoa on kuvattu rajoitetusti, ostajan on huomioitava mahdolliset tuntemattomat tai piiloviat.

Klaravik varmistaa, että myytyihin kohteisiin ei kohdistu verovelkaa ja että ostajalta ei peritä muita kohteeseen liittyviä jäännösvelkoja.

Myyjän ja ostajan tulee tehdä rekisteröidyn ajoneuvon omistuksenmuutos lakien edellyttämällä tavalla.

Jos ostaja käyttää kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeuttaan ostaessaan rekisteröidyn ajoneuvon, kohteen omistusoikeus siirtyy takaisin alkuperäiselle myyjälle. 

Korjauskohteet ja varaosakohteet 

Jos kohde on huutokaupan tiedoissa kuvattu korjauskohteeksi, toimeksiantaja tai Klaravik ei ole tarkastanut tai testannut sitä täysin. Kohteesta voi puuttua osia tai siinä voi olla enemmän vikoja kuin huutokauppatiedoissa on kuvattu. Tämä on huomioitava tarjousta tehdessä. Korjauskohteiksi katsotaan myös henkilöautot ja kevyet kuorma-autot, joiden arvioitu arvo on alle €2500.

Jos kohde on huutokauppatiedoissa kuvattu varaosaksi, kohde on niin huonokuntoinen, ettei sitä voi käyttää aiottuun tarkoitukseensa. Tämä on otettava huomioon tarjousta tehtäessä.

Korjauskohteiden ja varaosakohteiden kunnosta ei voida reklamoida.

Hintavaraus

Hintavaraus on toimeksiantajan etukäteen päättämä matalin hyväksyttävä myyntihinta. Kohteen huutokauppasivulla ilmoitetaan, onko hintavarausta saavutettu vai ei. 

Takuu 

Ostetulla kohteella ei ole takuuta. 

Huutokauppamaksu

Tarjouksen perusteella peritään huutokauppamaksu, jonka suuruus riippuu kohteen koosta. Huutokauppamaksu ilmoitetaan selkeästi kohteessa, kun olet kirjautuneena sisään ostajana klaravik.fi-sivustolle. 

Arvonlisävero 

Kaikkiin kohteisiin lisätään arvonlisävero tai arvonlisäveron vakuusmaksu (jos muuta ei mainita). Joka tapauksessa se ilmoitetaan kohteen yhteydessä.

Maksaminen 

Jos olet tehnyt korkeimman tarjouksen ja hintavaraus on saavutettu, sinulle lähetetään sähköpostilla linkki maksun suorittamiseen. Laskulla on seitsemän (7) päivän maksuaika. Maksu on suoritettava kokonaisuudessaan Klaravik Finland Oy:lle.

Ostajan selonottovelvollisuus 

Kaikki Klaravikin kohteet se myydään siinä kunnossa kun ne ovat. Kohteessa voi olla vikoja ja virheitä, koska ne ovat usein käytettyjä hyödykkeitä.

Ostajalla on kohdetta koskeva kattava selonottovelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että ostajan on noutaessaan kohteen selvitettävä ja hyväksyttävä sen kunto ja kohteen yhdenmukaisuus huutokauppasivustolla ilmoitettuihin tietoihin. Huutokaupan aikana ei yleensä tarjota mahdollisuutta tutustua kohteeseen paikan päällä. (Jos poikkeuksia tehdään, siitä ilmoitetaan huutokauppasivustolla). Ostajan noutaessa kohteen, on hänen todistettava maksusuoritus. Sekä myyjän, että ostajan pitää ilmoittaa Klaravikille kun kohde on noudettu.

Toimeksiantaja ei vastaa vioista, joista ostaja ei huomauta noudon yhteydessä. Jos ostaja käyttää huolitsijaa tai asiamiestä noutoon, ostajan katsotaan hyväksyneen kohteen, kun tuote lähtee noutopisteestä. Toimeksiantaja ei myöskään vastaa noudon jälkeen ilmenneistä vioista.

Toimeksiantaja tai Klaravik eivät ole vastuussa myytyjen kohteiden tai omaisuuden virheistä, mikäli toimeksiantajana on konkurssipesä tai jos kohde kyse on ulosmitatusta omaisuudesta.

Nouto 

Ennen noutoa kohteen maksun on oltava rekisteröitynyt maksetuksi Klaravikille. Kun maksu on rekisteröitynyt, ostaja saa myyjän yhteystiedot. Ostajan tulee ottaa yhteyttä toimeksiantajaan ja sopia noutoaika, joka sopii molemmille. Muihin kysymyksiin vastaa Klaravik puhelimitse ja sähköpostitse virka-aikana. Ellei toisin mainita, ostaja on vastuussa kohteen noutamisesta, lastaamisesta ja mahdollisesta purkamisesta.

Ostajalla on kaksitoista (12) päivää aikaa noutaa kohde huutokaupan sulkeutumisen jälkeen. Jos kohdetta ei ole noudettu kahdentoista (12) päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, Klaravikilla on oikeus periä vähintään €50:n (ilman arvonlisäveroa) maksu jokaista alkavaa viikkoa kohden.

Jos toimeksiantaja ei anna ostajalle mahdollisuutta noutaa esinettä kahdentoista (12) päivän kuluessa, ostajalla on oikeus joko vaatia kaupan täytäntöönpanoa tai kaupan purkamista. Toimeksiantaja ei ole velvollinen täytäntöönpanemaan kauppaa, jos sille on ylitsepääsemätön este tai jos sen toteuttaminen edellyttäisi uhrauksia, jotka eivät ole kohtuullisia, kun otetaan huomioon kaupan merkitys ostajalle. Kun kaupan purkaminen on perusteltua, ostajalla on oikeus saada takaisin Klaravikille maksettu kauppasumma. Ostaja on aina velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimenpiteisiin tappioiden tai vahinkojen estämiseksi, välttämiseksi tai rajoittamiseksi.

Klaravik tai toimeksiantaja eivät ole vastuussa mahdollisesta kohteen kunnon huonontumisesta, jos kohdetta ei noudeta ajoissa.

Jos ostaja tai hänen edustajansa ei ole noutanut kohdetta kolmenkymmenen (30) arkipäivän kuluessa (tai muun huutokauppasivustolla määritellyn ajan kuluessa), toimeksiantajalla on Klaravikin välityksellä oikeus peruuttaa kauppa ja asettaa kohde uudelleen myyntiin.

Toimeksiantajalla ja Klaravikilla on oikeus periä korvaus kaupan peruuntumisesta aiheutuneista kustannuksista ja muista menetyksistä. Jos myyntihinta ei riitä kattamaan toimeksiantajan ja/tai Klaravikin vahingonkorvauksia ja jälleenmyyntikuluja, ostaja on velvollinen korvaamaan myös erotuksen. Jos kohdetta ei voida myydä tai jos hinta ei kata myyntikustannuksia, toimeksiantaja ja Klaravik voivat romuttaa/kierrättää/hävittää kohteen. Tätä ennen ostajalle ilmoitetaan asiasta käyttäen viimeksi tiedossa olevia yhteystietoja.

EU-myynti ja maastavienti 

Ulkomaalaisena ostajana olet velvollinen viemään kohteen välittömästi Suomen ulkopuolelle maahan, johon ostaja on rekisteröity/väestörekisteröity.

Kaikki ulkomailta rekisteröityvien ostajien taustat tarkistetaan ennen kuin käyttäjätili hyväksytään käyttöön.

Klaravikin kautta tehdyissä ostoissa arvonlisävero tai arvonlisäveron vakuusmaksu sisältyy aina laskuun (ellei toisin mainita). On tärkeää, että ostaja maksaa koko summan. Jos ostajan tili on rekisteröity ulkomaiseksi yritykseksi ja sillä on voimassa oleva alv-numero, voi ostaja pyytää Klaravikilta alv-palautusta.

Jotta arvonlisävero voidaan hyvittää ja palauttaa, ostajan on lähetettävä voimassa olevat vientiasiakirjat osoitteeseen info@klaravik.fi kymmenen (10) päivän kuluessa noudosta. Jos määräaikaa ei noudateta, Klaravikillä ei ole mahdollista hyvittää arvonlisäveron osuutta.

 

EU-myyntiin tarvitsemme: 

  1. Allekirjoitetun CMR-asiakirjan (kansainvälinen autorahtikirja) tai rahtikirjan. 

  2. Laskun kuljetusyritykseltä. 

  3. Klaravikin maastavientiselvityksen, jonka saat kohteen noudon yhteydessä. 

  4. Yrityksesi IBAN- ja SWIFT-numerot. 

 

Maastavientiin EU:n ulkopuolelle tarvitsemme: 

  1. Tulliasiakirjat. 

  2. Klaravikin maastavientiselvityksen, jonka saat kohteen noudon yhteydessä. 

  3. Yrityksesi IBAN- ja SWIFT-numerot. 

Perumisoikeus 

Kaikki tarjoukset ovat sitovia. Yritysostajalla ei ole oikeutta perua Klaravikin sivustolla huutokaupan aikana annettua tarjousta riippumatta siitä onko tarjous voittanut tarjous.

Klaravikin kuluttaja-asiakkaalla (kuluttaja) on seuraavat oikeudet:

Etämyyntiä ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviä sopimuksia koskevan Kuluttajansuojalain (38/1978) mukaisesti kuluttajan tekemiin kauppoihin sovelletaan neljäntoista (14) vuorokauden peruuttamisaikaa. Peruuttamisaika alkaa kulua siitä päivästä lukien, jolloin kuluttaja saa kohteen haltuunsa. Peruuttamisoikeuden käyttämisestä on aina ilmoitettava Klaravikille. Kuluttaja voi ilmoittaa peruutuksesta joko käyttämällä yhteydenottolomaketta tai muulla yksiselitteisellä tavalla. Kohteen noutamatta jättämistä ei pidetä peruuttamisena.

Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeutta, on kuluttajan viivytyksettä ja viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vietävä tai lähetettävä kohde omakustanteisesti takaisin. Tämän lisäksi kuluttajan on otettava yhteyttä Klaravikiin osoitteeseen info@klaravik.fi saadaksesi tarkemmat palautusohjeet. Kuluttaja vastaa, jos se käyttää peruuttamisoikeutta. Takaisinmaksu tehdään viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä lukien, kun kuluttaja on ottanut yhteyttä Klaravikiin ja ilmoittanut peruuttamisoikeuden käyttämisestä, mutta ei ennen kuin kuluttaja on palauttanut kohteen. Palautetun kohteen on oltava samassa kunnossa kuin sitä vastaanottaessa. Tämä tarkoittaa, että sitä ei saa muuttaa, korjata tai siinä ei saa olla vaurioita, joita ei ollut silloin, kun kuluttaja on saanut sen haltuunsa.

Jos kuluttaja on käsitellyt kohdetta enemmän kuin on tarpeen sen ominaisuuksien tai toiminnan selvittämiseksi (enintään 10 kilometriä ajoa ajoneuvolla tai yksi tunti koneiden käyttöä), kuluttaja on vastuussa kohteen arvonalennuksesta. Henkilöautojen arvonalennus lasketaan €5 (sisältäen arvonlisäveron) ajettua 10 ajokilometriä kohti 10 kilometrin ylittävältä ajolta. Kaivinkoneiden, traktoreiden, dumppereiden ja alle 5 000 kg painavien pyöräkuormaajien arvonalennus lasketaan €70:n mukaan (sis. alv.) käyttötuntia kohti. Yli 5 000 kg painavien koneiden arvonalennus lasketaan €100:n mukaan (sis. alv) käyttötuntia kohti. Muiden koneiden ja ajoneuvojen arvonalennus lasketaan koneen arvon, iän ja vastaavan koneen vuokraushinnan mukaisesti.

Mikäli kyseessä on rekisteröity ajoneuvo, kuluttajan on ostajana suoritettava omistajanmuutosprosessi takaisin myyjälle Traficomin palvelussa. Klaravik suorittaa maksunpalautuksen sen jälkeen, kun alkuperäinen myyjä on jälleen omistajana.

Ilmoitus perutusta kaupasta lähetetään osoitteeseen info@klaravik.fi.

Reklamaatiot

Kohdetta koskevat reklamaatiot tulee osoittaa Klaravikiin puhelimitse numeroon +358 3 520 444 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@klaravik.fi tai vaihtoehtoisesti täyttämällä oheinen lomake.

Klaravik toimii ainoastaan kohdetta koskevan reklamaation sovittelijana, eikä ole reklamaation osapuoli, mutta Klaravik voi ottaa vastaan reklamaatiota, kun reklamaatio koskee vikaa myyntikohteessa ja lähettää ne edelleen myyjälle. Klaravik voi myös välittää tietoa ostajan ja toimeksiantajan välillä tavoitteena luoda yhteisymmärrys osapuolten välille. Klaravik ei ole toimeksiantajan laillinen asiamies.

Reklamaatio on tehtävä ennen kuin ostaja on kuljettanut kohteen pois toimeksiantajan osoittamasta noutopaikasta. Ostajan tulee valokuvata, filmata tai muuten dokumentoida kohde noutaessasi sitä valitusten perustelemiseksi.

Klaravikille ja toimeksiantajalle on aina ilmoitettava, ennen kuin kohteelle tehdään mitään korjauksia. Klaravikin ja toimeksiantajan on aina hyväksyttävä kustannusarvio etukäteen. Ostajalla ei ole oikeutta saada korvausta korjauskustannuksista, jos hyväksyntää ei ole annettu.

Reklamaatiotapauksissa toimeksiantaja tai Klaravik eivät korvaa mitään välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Tekniset ja inhimilliset virheet 

Klaravik pidättää oikeuden mahdollisiin paino- ja kirjoitusvirheisiin kotisivulla. Klaravik ei voi taata, että kohteen kuvat edustaisivat myyntikohdetta tarkasti tai kaikenkattavasti. Klaravikilla on oikeus luopua myyntitoimeksiannosta koko myyntiprosessin ajan ja jättää annetut tarjoukset huomiotta. Klaravikilla on myös oikeus päättää, pitääkö tarjouskilpailu toistaa teknisten ongelmien, kirjoitusvirheiden tai muiden syiden vuoksi. 

Klaravik ei ota vastuuta mistään vahingoista, välillisistä vahingoista tai kustannuksista, joita tarjouksen tekijälle tai tarjouksen tekijän asiakkaalle voi aiheutua edellä mainituista syistä tai jos tarjouksia ei ole rekisteröity, Internetin, tietokoneen jne. ongelmien takia. 

Henkilötietojen käsittely 

Klaravikin henkilötietojen käsittelyssä viitataan Klaravikin tietosuojaselosteeseen

Sovellettava laki ja erimielisyydet 

Näitä myyntiehtoja tulkitaan ja sovelletaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Kaikki näiden myyntiehtojen tulkintaa ja soveltamista sekä Klaravikin huutokauppapalvelun tarjoamista koskevat riidat ratkaistaan Suomen yleisessä tuomioistuimessa Suomen lainsäädännön mukaisesti. Kuluttajalla on oikeus saattaa asia myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Klaravikin palveluihin ei sovelleta kansainvälistä kauppalakia (CISG).