Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Tämä on Klaravikin henkilötietojen käsittelyä koskeva asiakirja. Sen tarkoituksena on auttaa sinua tekemään tietoon pohjautuva päätös suhteestasi meihin.

Ennen kuin menemme yksityiskohtiin, haluamme tuoda esiin kolme keskeistä seikkaa, joista tässä asiakirjassa on kyse. Nämä seikat ovat tärkeitä meille, koska tiedämme, että ne ovat tärkeitä sinulle. Tässä asiakirjassa:

1. selostamme velvollisuutemme suojella oikeuksiasi ja yksityisyyttäsi

2. kerromme, miten käytämme meille jakamiasi henkilötietoja Klaravikin palvelujen tarjoamiseen ja parhaan mahdollisen kokemuksen antamiseen, kun käytät palvelujamme, verkkosivustoamme tai olet muutoin yhteydessä meihin

3. selvennämme miksi keräämme tietoja ja mitä teemme (tai emme tee) niillä.

Henkilötietojasi käsittelevät osapuolet ja vastuu tiedoista

Klaravik Finland Oy (2773899-6, Itäinenkatu 13, 33210 Tampere) on yksityinen palveluyritys, joka tarjoaa Asiakkaille verkkohuutokauppapalveluja ja takaisinottopalveluja liittyen työkaluihin, koneisiin, hyötyajoneuvoihin ja konkurssipesiin ja josta jäljempänä käytetään nimitystä "Palvelu". Palvelu tapahtuu www.klaravik.fi -sivuston välityksellä. Käyttäjää, jolla on omat kirjautumistiedot palveluun, kutsutaan jäljempänä "Käyttäjäksi". Klaravik on TBAuctions Netherlands B.V.:n tavaramerkki, ja se kuuluu TBAuctions-konserniin. Organisaation tietosuojavastaava edustaa sinua palveluun liittyen. Tietosuojavastaava on vastuussa käyttäjien lisäämisestä ja Klaravikin toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä sekä niihin liittyvien oikeuksien ja vastuiden jakamisesta.

Klaravik on henkilötietojen rekisterinpitäjä niiden käsiteltäessä henkilötietoja, jotka jaat meille, kun:

- tilaat Palvelun Asiakkaana

- saat kirjautumistiedot ja sinusta tulee Palvelun käyttäjä

- sinulla on kysyttävää meiltä tai otat meihin yhteyttä

- vierailet verkkosivustollamme ja hyväksyt evästeet.

Käsiteltävät henkilötiedot riippuvat siitä, millä tavoin yhteys on muodostettu ja onko kyseessä yritys vai yksityishenkilö. Yritysmuodosta riippuen joidenkin asiakkaiden yritystiedot voivat muuttua henkilötiedoiksi. Kun tilaat Palvelun Asiakkaana, keräämme yhteystietosi ja yritystietosi. Palvelua käyttääkseen Käyttäjät ilmoittavat meille yhteystietonsa, kirjautumistietonsa ja tunnistautumistietonsa verkossa. Jos sinulla on kysyttävää tai otat meihin yhteyttä muussa asiassa, kerätyt henkilötiedot riippuvat yhteydenottoon käytetystä viestintäkanavasta. Henkilötietojen luokkia ovat yleensä yhteystiedot, verkkotunnisteet, yritystiedot ja yhteydenoton sisältö jäsentämättömänä aineistona sisältäen mahdollisesti henkilötietoja, jotka olet päättänyt jakaa kanssamme. Liitte 1 sisältää yksityiskohtaisen luettelon eri luokkiin kuuluvista henkilötiedoista, niiden käsittelytavoista ja siitä, mihin oikeusperustaan käsittely perustuu. Annamme verkkosivustollamme tietoa evästeistä ja niiden käytöstä.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Klaravik kerää henkilötietoja käyttäjistä ja asiakkaista voidakseen tarjota Palvelujaan, täyttää sopimuksiin perustuvat velvoitteensa ja antaa parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sekä Palvelustaan että verkkosivustollaan. Tietoja tarvitaan, jotta voimme tunnistaa sinut ja hallinnoida tiliäsi. Niitä tarvitaan myös tilastointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin (josta voit kieltäytyä). Yhteystietoja, yritystietoja ja tietoja siitä, mihin huutokauppoihin olet osallistunut, tarvitaan velvollisuuksiemme täyttämiseen, kuten tarjousten käsittelyyn, laskutukseen ja tietojen lähettämiseen sinulle. Kun otat meihin yhteyttä jonkin Klaravikin viestintäkanavan kautta, käytämme näitä tietoja, jotta voimme käsitellä tapauksen, ottaa sinuun yhteyttä ja parantaa palveluitamme tallentamalla tapauksen toistuvien kysymysten varalta. Vieraillessasi Klaravikin verkkosivustolla hyväksyt evästeet tietojesi käsittelyä varten.

Kenen kanssa jaamme henkilötietoja?

Joskus saatamme jakaa henkilötietoja Klaravikin alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille. Näillä osapuolilla on vastaavat tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat velvoitteet kuin meilläkin.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Klaravik säilyttää rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja niin kauan kuin rekisteröintisuhde on olemassa tai niin kauan kuin se on tarpeen tässä käytänteessä kuvatun tarkoituksen saavuttamiseksi. Sopimuksen päättyessä Klaravik poistaa tai anonymisoi tietosi kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen päättymisestä, ellei muu Suomen tai Euroopan laki, tuomioistuin tai viranomainen määrää toisin. Palvelussa olevat tiedot poistaa järjestelmän ylläpitäjä. Kun otat meihin yhteyttä, kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin olet asiakkaana meillä, jotta voimme täyttää sitoumuksemme. Asiakassuhteen päättyessä voimme säilyttää niitä oikeutetun edun perusteella todisteeksi ongelmien ilmetessä. Tällöin tallentaminen rajoitetaan passiiviseen järjestelmään ja valvotulla valtuutuksella.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Kun olet rekisteröitynyt Klaravikiin, sinulla on useita oikeuksia, joista sinun on hyvä olla tietoinen. Sinulla on oikeus pyytää kerran vuodessa kirjallisesti ja maksutta rekisteriotetta siitä, mitä tietoja sinusta on rekisteröity, edellyttäen, että sinulla on siihen perusteltu syy. Joissakin tapauksissa sinulla on myös oikeus henkilötietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus oikaista henkilötietojasi, jos ne ovat virheellisiä, epätäydellisiä tai harhaanjohtavia, ja oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, kunnes ne on muutettu. Sinulla on oikeus tulla unohdetuksi, mutta henkilötietoja ei voida poistaa, jos tiedot ovat tarpeen sopimuksen täyttämiseksi tai jos jokin muu Suomen tai Euroopan unionin laki, tuomioistuimen tai viranomaisen päätös määrittää asiassa toisin tai jos on kyseessä oikeutettu etu. Jos olet sitä mieltä, että perusteltuja syitä ei ole tai että peruste oikeutetusta edusta on virheellinen, sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumus, tehdä valitus käsittelystä tietosuojaviranomaiselle, vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia sekä kieltäytyä suoramarkkinoinnista.

Haluatko lisää tietoa?

Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä ja henkilötietojesi käsittelystä tai haluat poistaa tai muuttaa virheellisiä tietoja, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme sähköpostitse osoitteeseen dpo@tbauctions.com.