Reklamationsformulär

Reklamationsformulär

Brister och fel kan ibland finnas på de objekt som säljs eftersom de ofta är begagnade bruksföremål. De objekt som auktioneras ut säljs i befintligt skick. På de objekt som har en knapphändig skickbeskrivning är det upp till köparen att beakta att dessa objekt kan ha dolda eller okända fel. Reklamationer skall göras innan objektet transporteras bort från upphämtningsplatsen. Vi kommer att se över ditt ärende och återkommer så snart vi kan.

Reklamation

Vid en reklamation ersätter uppdragsgivaren eller Klaravik ej direkta eller indirekta kostnader. I enlighet med våra köpvillkor kan ej ett objekt reklameras då det redan har tagits ifrån upphämtningsplatsen. Ingen garanti lämnas på köpta objekt. Reparationsobjekt kan ej reklameras.